Shuai_Peng

Peng Shuai. Photo by Charlie Cowins from Belmont, NC, USA, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons